Zdravotnické zařízení zajišťuje komplexní péči pacientů. Jednak pacienty ambulantně vyšetříme a ošetříme.
V případě indikované operace naši lékaři provedou operační zákrok v nemocnici.

Jak to u nás vypadá ?